Congo DR »Makasaysayang pulutongPambansang Koponan ng Congo DR »Makasaysayang pulutongCongo DR World Cup 1974 Alemanya 23 Mga Manlalaro / Coach
Congo DR WC Qualifiers Africa 2000/2001 23 Mga Manlalaro / Coach
Congo DR WC Qualifiers Africa 2004/2005 43 Mga Manlalaro / Coach
Congo DR WC Qualifiers Africa 2008/2009 26 Mga Manlalaro / Coach
Congo DR WC Qualifiers Africa 2011-2013 72 Manlalaro / Coach
Congo DR WC Qualifiers Africa 2015-2017 47 Mga Manlalaro / Coach
Congo DR Friendlies 1985 1 Mga Manlalaro / Coach
Congo DR Pagkakaibigan noong 1986 1 Mga Manlalaro / Coach
Congo DR Pagkakaibigan 1987 1 Mga Manlalaro / Coach
Congo DR Pagkakaibigan noong 1988 1 Mga Manlalaro / Coach
Congo DR Pagkakaibigan 1989 1 Mga Manlalaro / Coach
Congo DR Pagkakaibigan noong 1999 1 Mga Manlalaro / Coach
Congo DR Friendlies 2003 1 Mga Manlalaro / Coach
Congo DR Pagkakaibigan 2004 4 Mga Manlalaro / Coach
Congo DR Friendlies 2005 12 Manlalaro / Coach
Congo DR Pagkakaibigan 2006 14 Manlalaro / Coach
Congo DR Friendlies 2010 25 Mga Manlalaro / Coach
Congo DR Friendlies 2011 19 Mga Manlalaro / Coach
Congo DR Friendlies 2012 17 Manlalaro / Coach
Congo DR Friendlies 2013 2 Manlalaro / Coach
Congo DR Friendlies 2014 24 Mga Manlalaro / Coach
Congo DR Friendlies 2015 48 Manlalaro / Coach
Congo DR Friendlies 2016 54 Mga Manlalaro / Coach
Congo DR Friendlies 2017 52 Mga Manlalaro / Coach
Congo DR Friendlies 2018 36 Mga Manlalaro / Coach
Congo DR Friendlies 2019 59 Mga Manlalaro / Coach
Congo DR Friendlies 2020 24 Mga Manlalaro / Coach
Congo DR Pagkakaibigan 2021 30 Manlalaro / Coach
Congo DR Africa Cup 1992 Senegal 23 Mga Manlalaro / Coach
Congo DR Africa Cup 1994 Tunisia 23 Mga Manlalaro / Coach
Congo DR Africa Cup 1996 South Africa 24 Mga Manlalaro / Coach
Congo DR Africa Cup 1998 Burkina Faso 23 Mga Manlalaro / Coach
Congo DR Africa Cup 2000 Ghana / Nigeria 23 Mga Manlalaro / Coach
Congo DR Africa Cup 2002 Mali 23 Mga Manlalaro / Coach
Congo DR Africa Cup 2004 Tunisia 23 Mga Manlalaro / Coach
Congo DR Africa Cup 2006 Egypt 24 Mga Manlalaro / Coach
Congo DR Africa Cup 2013 South Africa 24 Mga Manlalaro / Coach
Congo DR Africa Cup 2015 Equatorial Guinea 24 Mga Manlalaro / Coach
Congo DR Africa Cup 2017 Gabon 24 Mga Manlalaro / Coach
Congo DR Africa Cup 2019 Egypt 24 Mga Manlalaro / Coach
Congo DR Africa Cup Qual. 2008 1 Mga Manlalaro / Coach
Congo DR Africa Cup Qual. 2012 37 Mga Manlalaro / Coach
Congo DR Africa Cup Qual. 2013 24 Mga Manlalaro / Coach
Congo DR Africa Cup Qual. 2014 34 Mga Manlalaro / Coach
Congo DR Africa Cup Qual. 2015/2016 38 Mga Manlalaro / Coach
Congo DR Africa Cup Qual. 2017-2019 42 Manlalaro / Coach
Congo DR Africa Cup Qual. 2019-2021 38 Mga Manlalaro / Coach