Manchester City »Mag-record laban sa Everton FCManchester City »Mag-record laban sa Everton FCPremier League M. SA D L mga layunin
sa bahay 87 47 dalawampu't isa 19 149 : 84
Palayo na 88 22 2. 3 43 100 : 151
& kabuuan 175 69 44 62 249 : 235
FA Cup M. SA D L mga layunin
sa bahay 3 dalawa 1 0 5 : dalawa
Palayo na 5 0 dalawa 3 dalawa : 7
Neutral na Lugar dalawa 1 0 1 1 : 3
& kabuuan 10 3 3 4 8 : 12
League Cup M. SA D L mga layunin
sa bahay dalawa dalawa 0 0 5 : 1
Palayo na dalawa 0 0 dalawa 1 : 4
& kabuuan 4 dalawa 0 dalawa 6 : 5
sa pangkalahatan M. SA D L mga layunin
sa bahay 92 51 22 19 159 : 87
Palayo na 95 22 25 48 103 : 162
Neutral na Lugar dalawa 1 0 1 1 : 3
& kabuuan 189 74 47 68 263 : 252


Premier League
2020/2021 16. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 1: 3 (1: 1)
2019/2020 21. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 2: 1 (0: 0)
2019/2020 7. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 1: 3 (1: 1)
2018/2019 27. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 0: 2 (0: 1)
2018/2019 17. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 3: 1 (1: 0)
2017/2018 32. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 1: 3 (0: 3)
2017/2018 2. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 1: 1 (0: 1)
2016/2017 21. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 4: 0 (1: 0)
2016/2017 8. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 1: 1 (0: 0)
2015/2016 21. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 0: 0 (0: 0)
2015/2016 3. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 0: 2 (0: 0)
2014/2015 21. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 1: 1 (0: 0)
2014/2015 15. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 1: 0 (1: 0)
2013/2014 37. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 2: 3 (1: 2)
2013/2014 7. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 3: 1 (2: 1)
2012/2013 30. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 2: 0 (1: 0)
2012/2013 15. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 1: 1 (1: 1)
2011/2012 23. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 1: 0 (0: 0)
2011/2012 6. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 2: 0 (0: 0)
2010/2011 36. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 2: 1 (0: 1)
2010/2011 18. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 1: 2 (0: 2)
2009/2010 2. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 0: 2 (0: 1)
2009/2010 22. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 2: 0 (2: 0)
2008/2009 34. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 1: 2 (0: 1)
2008/2009 17. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 0: 1 (0: 0)
2007/2008 27. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 0: 2 (0: 2)
2007/2008 22. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 1: 0 (1: 0)
2006/2007 22. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 2: 1 (0: 0)
2006/2007 7. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 1: 1 (1: 0)
2005/2006 25. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 1: 0 (1: 0)
2005/2006 8. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 2: 0 (0: 0)
2004/2005 19. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 2: 1 (1: 1)
2004/2005 5. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 0: 1 (0: 0)
2003/2004 38. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 5: 1 (3: 0)
2003/2004 15. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 0: 0 (0: 0)
2002/2003 22. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 2: 2 (1: 1)
2002/2003 4. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 3: 1 (2: 1)
2000/2001 32. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 3: 1 (2: 1)
2000/2001 17. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 5: 0 (3: 0)
1995/1996 26. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 2: 0 (1: 0)
1995/1996 4. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 0: 2 (0: 0)
1994/1995 34. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 1: 1 (0: 1)
1994/1995 3. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 4: 0 (0: 0)
1993/1994 19. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 1: 0 (1: 0)
1993/1994 2. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 1: 0 (1: 0)
1992/1993 42. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 2: 5 (1: 3)
1992/1993 14. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 1: 3 (0: 2)
1991/1992 40. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 1: 2 (1: 2)
1991/1992 9. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 0: 1 (0: 0)
1990/1991 22. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 2: 0 (2: 0)
1990/1991 3. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 1: 0 (1: 0)
1989/1990 36. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 1: 0 (0: 0)
1989/1990 18. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 0: 0 (0: 0)
1986/1987 40. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 0: 0 (0: 0)
1986/1987 17. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 1: 3 (1: 1)
1985/1986 38. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 4: 0 (1: 0)
1985/1986 14. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 1: 1 (0: 1)
1982/1983 28. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 0: 0 (0: 0)
1982/1983 9. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 2: 1 (1: 1)
1981/1982 32. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 1: 1 (1: 1)
1981/1982 12. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 0: 1 (0: 0)
1980/1981 40. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 3: 1 (0: 0)
1980/1981 24. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 0: 2 (0: 0)
1979/1980 36. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 1: 1 (1: 1)
1979/1980 21. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 1: 2 (0: 2)
1978/1979 38. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 0: 0 (0: 0)
1978/1979 22. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 1: 0 (0: 0)
1977/1978 30. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 1: 0 (0: 0)
1977/1978 8. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 1: 1 (0: 0)
1976/1977 32. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 1: 1 (1: 0)
1976/1977 9. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 2: 2 (1: 1)
1975/1976 30. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 3: 0 (2: 0)
1975/1976 17. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 1: 1 (0: 1)
1974/1975 29. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 2: 1 (2: 0)
1974/1975 16. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 2: 0 (1: 0)
1973/1974 32. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 1: 1 (1: 1)
1973/1974 22. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 2: 0 (1: 0)
1972/1973 17. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 2: 3 (1: 2)
1972/1973 2. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 0: 1 (0: 1)
1971/1972 32. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 1: 2 (0: 2)
1971/1972 12. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 1: 0 (0: 0)
1970/1971 35. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 3: 0 (3: 0)
1970/1971 5. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 0: 1 (0: 1)
1969/1970 26. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 1: 0 (0: 0)
1969/1970 5. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 1: 1 (0: 0)
1968/1969 25. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 1: 3 (0: 0)
1968/1969 12. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 2: 0 (0: 0)
1967/1968 34. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 2: 0 (0: 0)
1967/1968 15. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 1: 1 (1: 0)
1966/1967 38. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 1: 1 (0: 0)
1966/1967 17. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 1: 0 (0: 0)
1962/1963 35. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 2: 1 (0: 0)
1962/1963 16. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 1: 1 (0: 0)
1961/1962 9. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 1: 3 (0: 0)
1961/1962 6. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 0: 2 (0: 0)
1960/1961 33. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 2: 1 (0: 0)
1960/1961 14. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 4: 2 (0: 0)
1959/1960 24. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 4: 0 (0: 0)
1959/1960 23. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 2: 1 (0: 0)
1958/1959 27. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 3: 1 (0: 0)
1958/1959 7. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 1: 3 (0: 0)
1957/1958 41. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 2: 5 (0: 0)
1957/1958 20. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 6: 2 (0: 0)
1956/1957 42. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 1: 1 (0: 0)
1956/1957 40. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 2: 4 (0: 0)
1955/1956 33. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 3: 0 (3: 0)
1955/1956 18. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 1: 1 (1: 1)
1954/1955 30. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 1: 0 (1: 0)
1954/1955 11. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 1: 0 (1: 0)
1949/1950 8. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 3: 1 (0: 0)
1949/1950 6. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 0: 0 (0: 0)
1948/1949 24. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 0: 0 (0: 0)
1948/1949 23. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 0: 0 (0: 0)
1947/1948 4. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 0: 1 (0: 0)
1947/1948 2. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 1: 0 (0: 0)
1937/1938 4. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 4: 1
1937/1938 2. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 2: 0
1936/1937 34. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 1: 1
1936/1937 14. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 4: 1
1935/1936 31. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 2: 2
1935/1936 14. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 1: 0
1934/1935 37. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 2: 2
1934/1935 16. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 1: 2
1933/1934 27. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 2: 0
1933/1934 5. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 2: 2
1932/1933 26. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 3: 0
1932/1933 6. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 2: 1
1931/1932 25. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 1: 0
1931/1932 4. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 0: 1
1929/1930 28. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 1: 2
1929/1930 7. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 2: 3
1928/1929 26. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 5: 1
1928/1929 6. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 2: 6
1925/1926 30. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 1: 1
1925/1926 7. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 4: 4
1924/1925 14. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 2: 2
1924/1925 12. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 3: 1
1923/1924 22. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 6: 1
1923/1924 21. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 2: 1
1922/1923 22. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 2: 1
1922/1923 21. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 0: 0
1921/1922 20. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 2: 2
1921/1922 19. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 2: 1
1920/1921 27. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 2: 0
1920/1921 25. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 3: 0
1919/1920 21. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 2: 0
1919/1920 20. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 1: 1
1914/1915 36. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 0: 1
1914/1915 16. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 4: 1
1913/1914 28. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 1: 0
1913/1914 9. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 1: 1
1912/1913 35. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 0: 0
1912/1913 15. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 1: 0
1911/1912 29. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 4: 0
1911/1912 12. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 1: 0
1910/1911 33. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 2: 1
1910/1911 15. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 1: 0
1908/1909 24. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 4: 0
1908/1909 5. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 6: 3
1907/1908 21. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 4: 2
1907/1908 2. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 3: 3
1906/1907 20. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 3: 1
1906/1907 2. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 9: 1
1905/1906 36. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 0: 3
1905/1906 21. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 1: 0
1904/1905 32. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 2: 0
1904/1905 17. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 0: 0
1903/1904 34. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 1: 0
1903/1904 18. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 1: 3
1901/1902 28. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 2: 0
1901/1902 1. Pag-ikot Everton FC - Lungsod ng Manchester 3: 1
1900/1901 25. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 5: 2
1900/1901 7. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 1: 0
1899/1900 34. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 4: 0
1899/1900 16. Bilog Lungsod ng Manchester - Everton FC 1: 2


FA Cup
1980/1981 Quarter-finals Lungsod ng Manchester - Everton FC 3: 1
1980/1981 Quarter-finals Everton FC - Lungsod ng Manchester 2: 2
1968/1969 Semi-finals Lungsod ng Manchester - Everton FC 1: 0
1965/1966 Quarter-finals Everton FC - Lungsod ng Manchester 2: 0
1965/1966 Quarter-finals Everton FC - Lungsod ng Manchester 0: 0
1965/1966 Quarter-finals Lungsod ng Manchester - Everton FC 0: 0
1961/1962 4. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 2: 0
1955/1956 Quarter-finals Lungsod ng Manchester - Everton FC 2: 1
1948/1949 3. Bilog Everton FC - Lungsod ng Manchester 1: 0
1932/1933 Panghuli Everton FC - Lungsod ng Manchester 3: 0 (1: 0)


League Cup
2015/2016 Semi-finals Lungsod ng Manchester - Everton FC 3: 1 (1: 1)
2015/2016 Semi-finals Everton FC - Lungsod ng Manchester 2: 1 (1: 0)
1987/1988 Quarter-finals Everton FC - Lungsod ng Manchester 2: 0
1969/1970 Round ng 16 Lungsod ng Manchester - Everton FC 2: 0


Para sa mga laro na napagpasyahan sa mga parusa ang iskor pagkatapos ng 120 minuto ay isasama sa ranggo