Manchester City »Nagtala laban sa West Ham UnitedManchester City »Nagtala laban sa West Ham UnitedMga Club ng Friendlies M. SA D L mga layunin
Neutral na Lugar dalawa dalawa 0 0 7 : 1
& kabuuan dalawa dalawa 0 0 7 : 1
Premier League M. SA D L mga layunin
sa bahay 49 35 5 9 103 : 59
Palayo na 49 labinlimang labing-isang 2. 3 65 : 78
& kabuuan 98 limampu 16 32 168 : 137
Kampeonato M. SA D L mga layunin
sa bahay 3 dalawa 0 1 6 : 4
Palayo na 3 1 0 dalawa 5 : 5
& kabuuan 6 3 0 3 labing-isang : 9
FA Cup M. SA D L mga layunin
sa bahay 3 1 0 dalawa 3 : 4
Palayo na dalawa 1 1 0 5 : 0
& kabuuan 5 dalawa 1 dalawa 8 : 4
League Cup M. SA D L mga layunin
sa bahay dalawa 1 1 0 6 : 0
Palayo na dalawa dalawa 0 0 5 : 1
& kabuuan 4 3 1 0 labing-isang : 1
sa pangkalahatan M. SA D L mga layunin
sa bahay 57 39 6 12 118 : 67
Palayo na 56 19 12 25 80 : 84
Neutral na Lugar dalawa dalawa 0 0 7 : 1
& kabuuan 115 60 18 37 205 : 152


Mga Club ng Friendlies
2019 Linggo Lungsod ng Manchester - West Ham United 4: 1 (2: 1)
2017 Linggo Lungsod ng Manchester - West Ham United 3: 0 (1: 0)


Premier League
2020/2021 26. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 2: 1 (1: 1)
2020/2021 6. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 1: 1 (1: 0)
2019/2020 26. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 2: 0 (1: 0)
2019/2020 1. Pag-ikot West Ham United - Lungsod ng Manchester 0: 5 (0: 1)
2018/2019 28. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 1: 0 (0: 0)
2018/2019 13. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 0: 4 (0: 3)
2017/2018 36. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 1: 4 (1: 2)
2017/2018 15. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 2: 1 (0: 1)
2016/2017 23. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 0: 4 (0: 3)
2016/2017 3. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 3: 1 (2: 0)
2015/2016 23. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 2: 2 (1: 1)
2015/2016 6. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 1: 2 (1: 2)
2014/2015 33. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 2: 0 (2: 0)
2014/2015 9. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 2: 1 (1: 0)
2013/2014 38. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 2: 0 (1: 0)
2013/2014 8. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 1: 3 (0: 1)
2012/2013 35. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 2: 1 (1: 0)
2012/2013 10. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 0: 0 (0: 0)
2010/2011 35. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 2: 1 (2: 1)
2010/2011 17. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 1: 3 (0: 1)
2009/2010 38. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 1: 1 (1: 1)
2009/2010 7. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 3: 1 (2: 1)
2008/2009 27. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 1: 0 (0: 0)
2008/2009 2. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 3: 0 (0: 0)
2007/2008 23. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 1: 1 (1: 1)
2007/2008 1. Pag-ikot West Ham United - Lungsod ng Manchester 0: 2 (0: 1)
2006/2007 21. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 0: 1 (0: 0)
2006/2007 6. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 2: 0 (0: 0)
2005/2006 34. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 1: 0 (1: 0)
2005/2006 9. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 2: 1 (1: 0)
2002/2003 36. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 0: 1 (0: 0)
2002/2003 7. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 0: 0 (0: 0)
2000/2001 36. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 1: 0 (1: 0)
2000/2001 13. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 4: 1 (0: 1)
1995/1996 32. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 4: 2 (1: 0)
1995/1996 22. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 2: 1 (1: 0)
1994/1995 19. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 3: 0 (2: 0)
1994/1995 2. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 3: 0 (2: 0)
1993/1994 29. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 0: 0 (0: 0)
1993/1994 13. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 3: 1 (2: 0)
1991/1992 39. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 2: 0 (1: 0)
1991/1992 10. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 1: 2 (0: 0)
1986/1987 42. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 2: 0 (1: 0)
1986/1987 19. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 3: 1 (1: 0)
1985/1986 30. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 1: 0 (1: 0)
1985/1986 9. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 2: 2 (1: 2)
1982/1983 40. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 2: 0 (2: 0)
1982/1983 7. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 4: 1 (2: 0)
1981/1982 34. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 0: 1 (0: 0)
1981/1982 14. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 1: 1 (0: 0)
1977/1978 25. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 3: 2 (2: 1)
1977/1978 3. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 0: 1 (0: 0)
1976/1977 31. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 1: 0 (1: 0)
1976/1977 8. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 4: 2 (1: 0)
1975/1976 26. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 3: 0 (2: 0)
1975/1976 6. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 1: 0 (0: 0)
1974/1975 22. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 0: 0 (0: 0)
1974/1975 1. Pag-ikot Lungsod ng Manchester - West Ham United 4: 0 (1: 0)
1973/1974 41. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 2: 1 (2: 0)
1973/1974 19. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 2: 1 (1: 1)
1972/1973 34. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 2: 1 (0: 0)
1972/1973 14. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 4: 3 (4: 2)
1971/1972 39. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 3: 1 (1: 0)
1971/1972 18. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 0: 2 (0: 1)
1970/1971 29. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 0: 0 (0: 0)
1970/1971 18. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 2: 0 (1: 0)
1969/1970 38. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 1: 5 (0: 0)
1969/1970 23. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 0: 4 (0: 0)
1968/1969 30. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 1: 1 (0: 0)
1968/1969 21. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 2: 1 (0: 0)
1967/1968 37. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 3: 0 (0: 0)
1967/1968 17. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 2: 3 (0: 0)
1966/1967 42. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 1: 1 (0: 0)
1966/1967 6. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 1: 4 (0: 0)
1962/1963 27. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 6: 1 (0: 0)
1962/1963 7. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 1: 6 (0: 0)
1961/1962 35. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 0: 4 (0: 0)
1961/1962 16. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 3: 5 (0: 0)
1960/1961 40. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 1: 1 (0: 0)
1960/1961 17. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 1: 2 (0: 0)
1959/1960 35. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 3: 1 (0: 0)
1959/1960 16. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 4: 1 (0: 0)
1958/1959 41. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 5: 1 (0: 0)
1958/1959 21. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 3: 1 (0: 0)
1931/1932 31. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 1: 1
1931/1932 12. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 0: 1
1930/1931 40. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 1: 1
1930/1931 19. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 2: 0
1929/1930 29. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 3: 0
1929/1930 10. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 4: 3
1928/1929 33. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 4: 2
1928/1929 14. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 3: 0
1925/1926 32. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 2: 0
1925/1926 13. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 3: 1
1924/1925 27. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 4: 0
1924/1925 9. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 3: 1
1923/1924 42. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 2: 1
1923/1924 40. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 1: 2


Kampeonato
1950/1951 8. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 2: 4
1950/1951 4. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 2: 0
1946/1947 10. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 2: 0
1946/1947 3. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 1: 0
1938/1939 10. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 2: 1
1938/1939 2. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 2: 4


FA Cup
2016/2017 3. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 0: 5 (0: 3)
2007/2008 3. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 1: 0 (0: 0)
2007/2008 3. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 0: 0 (0: 0)
2005/2006 Quarter-finals Lungsod ng Manchester - West Ham United 1: 2 (0: 1)
1997/1998 4. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 1: 2 (0: 1)


League Cup
2013/2014 Semi-finals West Ham United - Lungsod ng Manchester 0: 3 (0: 2)
2013/2014 Semi-finals Lungsod ng Manchester - West Ham United 6: 0 (3: 0)
1984/1985 3. Bilog West Ham United - Lungsod ng Manchester 1: 2
1984/1985 3. Bilog Lungsod ng Manchester - West Ham United 0: 0


Para sa mga laro na napagpasyahan sa mga parusa ang iskor pagkatapos ng 120 minuto ay isasama sa ranggo

kung paano maging kwalipikado para sa confederations cup