Manchester United »Pag-record laban sa Leicester CityManchester United »Pag-record laban sa Leicester CityPremier League M. SA D L mga layunin
sa bahay 46 31 12 3 103 : 41
Palayo na 47 16 12 19 88 : 82
& kabuuan 93 47 24 22 191 : 123
Kampeonato M. SA D L mga layunin
sa bahay 16 labing-isang dalawa 3 38 : 19
Palayo na 16 5 4 7 dalawampu : 2. 3
& kabuuan 32 16 6 10 58 : 42
FA Cup M. SA D L mga layunin
Palayo na 1 1 0 0 dalawa : 1
Neutral na Lugar 1 1 0 0 3 : 1
& kabuuan dalawa dalawa 0 0 5 : dalawa
League Cup M. SA D L mga layunin
sa bahay dalawa dalawa 0 0 7 : 1
Palayo na 1 0 0 1 0 : dalawa
& kabuuan 3 dalawa 0 1 7 : 3
FA Community Shield M. SA D L mga layunin
Palayo na 1 1 0 0 dalawa : 1
& kabuuan 1 1 0 0 dalawa : 1
sa pangkalahatan M. SA D L mga layunin
sa bahay 64 44 14 6 148 : 61
Palayo na 66 2. 3 16 27 112 : 109
Neutral na Lugar 1 1 0 0 3 : 1
& kabuuan 131 68 30 33 263 : 171


Premier League
2020/2021 15. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 2: 2 (1: 1)
2019/2020 38. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 0: 2 (0: 0)
2019/2020 5. Bilog Manchester United - Lungsod ng Leicester 1: 0 (1: 0)
2018/2019 25. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 0: 1 (0: 1)
2018/2019 1. Pag-ikot Manchester United - Lungsod ng Leicester 2: 1 (1: 0)
2017/2018 19. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 2: 2 (1: 1)
2017/2018 3. Bilog Manchester United - Lungsod ng Leicester 2: 0 (0: 0)
2016/2017 24. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 0: 3 (0: 2)
2016/2017 6. Bilog Manchester United - Lungsod ng Leicester 4: 1 (4: 0)
2015/2016 36. Bilog Manchester United - Lungsod ng Leicester 1: 1 (1: 1)
2015/2016 14. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 1: 1 (1: 1)
2014/2015 23. Bilog Manchester United - Lungsod ng Leicester 3: 1 (3: 0)
2014/2015 5. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 5: 3 (1: 2)
2003/2004 33. Bilog Manchester United - Lungsod ng Leicester 1: 0 (0: 0)
2003/2004 7. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 1: 4 (0: 3)
2001/2002 34. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 0: 1 (0: 0)
2001/2002 13. Bilog Manchester United - Lungsod ng Leicester 2: 0 (1: 0)
2000/2001 30. Bilog Manchester United - Lungsod ng Leicester 2: 0 (0: 0)
2000/2001 9. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 0: 3 (0: 1)
1999/2000 29. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 0: 2 (0: 1)
1999/2000 14. Bilog Manchester United - Lungsod ng Leicester 2: 0 (1: 0)
1998/1999 22. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 2: 6 (1: 1)
1998/1999 1. Pag-ikot Manchester United - Lungsod ng Leicester 2: 2 (0: 1)
1997/1998 24. Bilog Manchester United - Lungsod ng Leicester 0: 1 (0: 1)
1997/1998 3. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 0: 0 (0: 0)
1996/1997 36. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 2: 2 (2: 1)
1996/1997 15. Bilog Manchester United - Lungsod ng Leicester 3: 1 (0: 0)
1994/1995 38. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 0: 4 (0: 2)
1994/1995 21. Bilog Manchester United - Lungsod ng Leicester 1: 1 (0: 0)
1986/1987 24. Bilog Manchester United - Lungsod ng Leicester 2: 0 (1: 0)
1986/1987 5. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 1: 1 (1: 0)
1985/1986 41. Bilog Manchester United - Lungsod ng Leicester 4: 0 (1: 0)
1985/1986 18. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 3: 0 (3: 0)
1984/1985 28. Bilog Manchester United - Lungsod ng Leicester 2: 1 (0: 1)
1984/1985 14. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 2: 3 (1: 1)
1983/1984 31. Bilog Manchester United - Lungsod ng Leicester 2: 0 (0: 0)
1983/1984 13. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 1: 1 (0: 1)
1980/1981 29. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 1: 0 (0: 0)
1980/1981 6. Bilog Manchester United - Lungsod ng Leicester 5: 0 (2: 0)
1977/1978 34. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 2: 3 (1: 1)
1977/1978 22. Bilog Manchester United - Lungsod ng Leicester 3: 1 (2: 0)
1976/1977 38. Bilog Manchester United - Lungsod ng Leicester 1: 1 (0: 0)
1976/1977 15. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 1: 1 (1: 0)
1975/1976 42. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 2: 1 (1: 0)
1975/1976 11. Bilog Manchester United - Lungsod ng Leicester 0: 0 (0: 0)
1973/1974 6. Bilog Manchester United - Lungsod ng Leicester 1: 2 (0: 1)
1973/1974 4. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 1: 0 (0: 0)
1972/1973 16. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 2: 2 (0: 1)
1972/1973 4. Bilog Manchester United - Lungsod ng Leicester 1: 1 (1: 1)
1971/1972 39. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 2: 0 (1: 0)
1971/1972 18. Bilog Manchester United - Lungsod ng Leicester 3: 2 (2: 1)
1968/1969 31. Bilog Manchester United - Lungsod ng Leicester 3: 2 (0: 1)
1968/1969 22. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 2: 1 (0: 0)
1967/1968 22. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 2: 2 (0: 0)
1967/1968 3. Bilog Manchester United - Lungsod ng Leicester 1: 1 (0: 0)
1966/1967 32. Bilog Manchester United - Lungsod ng Leicester 5: 2 (3: 0)
1966/1967 13. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 1: 2 (0: 0)
1965/1966 37. Bilog Manchester United - Lungsod ng Leicester 1: 2 (0: 0)
1965/1966 17. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 0: 5 (0: 0)
1964/1965 23. Bilog Manchester United - Lungsod ng Leicester 1: 0 (0: 0)
1964/1965 3. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 2: 2 (0: 0)
1963/1964 29. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 3: 2 (0: 0)
1963/1964 10. Bilog Manchester United - Lungsod ng Leicester 3: 1 (0: 0)
1962/1963 40. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 4: 3 (1: 1)
1962/1963 38. Bilog Manchester United - Lungsod ng Leicester 2: 2 (1: 0)
1961/1962 36. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 4: 3 (3: 2)
1961/1962 17. Bilog Manchester United - Lungsod ng Leicester 2: 2 (1: 2)
1960/1961 27. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 6: 0 (2: 0)
1960/1961 7. Bilog Manchester United - Lungsod ng Leicester 1: 1 (1: 1)
1959/1960 30. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 3: 1 (1: 1)
1959/1960 11. Bilog Manchester United - Lungsod ng Leicester 4: 1 (3: 0)
1958/1959 42. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 2: 1 (1: 0)
1958/1959 20. Bilog Manchester United - Lungsod ng Leicester 4: 1 (2: 0)
1957/1958 22. Bilog Manchester United - Lungsod ng Leicester 4: 0 (1: 0)
1957/1958 1. Pag-ikot Lungsod ng Leicester - Manchester United 0: 3 (0: 0)
1954/1955 38. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 1: 0 (1: 0)
1954/1955 20. Bilog Manchester United - Lungsod ng Leicester 3: 1 (3: 1)
1938/1939 22. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 1: 1
1938/1939 21. Bilog Manchester United - Lungsod ng Leicester 3: 0
1930/1931 34. Bilog Manchester United - Lungsod ng Leicester 0: 0
1930/1931 14. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 5: 4
1929/1930 4. Bilog Manchester United - Lungsod ng Leicester 2: 1
1929/1930 2. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 4: 1
1928/1929 22. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 2: 1
1928/1929 1. Pag-ikot Manchester United - Lungsod ng Leicester 1: 1
1927/1928 27. Bilog Manchester United - Lungsod ng Leicester 5: 2
1927/1928 9. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 1: 0
1926/1927 35. Bilog Manchester United - Lungsod ng Leicester 1: 0
1926/1927 15. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 2: 3
1925/1926 23. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 1: 3
1925/1926 6. Bilog Manchester United - Lungsod ng Leicester 3: 2
1908/1909 35. Bilog Leicester Fosse - Manchester United 3: 2
1908/1909 16. Bilog Manchester United - Leicester Fosse 4: 2


Kampeonato
1935/1936 8. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 1: 1
1935/1936 4. Bilog Manchester United - Lungsod ng Leicester 0: 1
1924/1925 5. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 3: 0
1924/1925 1. Pag-ikot Manchester United - Lungsod ng Leicester 1: 0
1923/1924 4. Bilog Manchester United - Lungsod ng Leicester 3: 0
1923/1924 4. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 2: 2
1922/1923 9. Bilog Manchester United - Lungsod ng Leicester 0: 2
1922/1923 9. Bilog Lungsod ng Leicester - Manchester United 0: 1
1905/1906 7. Bilog Leicester Fosse - Manchester United 2: 5
1905/1906 2. Bilog Manchester United - Leicester Fosse 3: 2
1904/1905 6. Bilog Manchester United - Leicester Fosse 4: 1
1904/1905 2. Bilog Leicester Fosse - Manchester United 0: 3
1903/1904 8. Bilog Manchester United - Leicester Fosse 5: 2
1903/1904 8. Bilog Leicester Fosse - Manchester United 0: 1
1902/1903 7. Bilog Manchester United - Leicester Fosse 5: 1
1902/1903 3. Bilog Leicester Fosse - Manchester United 1: 1
1901/1902 7. Bilog Manchester United - Leicester Fosse 2: 0
1901/1902 3. Bilog Leicester Fosse - Newton Heath FC 3: 2
1900/1901 7. Bilog Newton Heath FC - Leicester Fosse 2: 3
1900/1901 1. Pag-ikot Leicester Fosse - Newton Heath FC 1: 0
1899/1900 8. Bilog Newton Heath FC - Leicester Fosse 3: 2
1899/1900 7. Bilog Leicester Fosse - Newton Heath FC 2: 0
1898/1899 8. Bilog Newton Heath FC - Leicester Fosse 2: 2
1898/1899 4. Bilog Leicester Fosse - Newton Heath FC 1: 0
1897/1898 2. Bilog Leicester Fosse - Newton Heath FC 1: 1
1897/1898 2. Bilog Newton Heath FC - Leicester Fosse 2: 0
1896/1897 6. Bilog Newton Heath FC - Leicester Fosse 2: 1
1896/1897 4. Bilog Leicester Fosse - Newton Heath FC 1: 0
1895/1896 6. Bilog Newton Heath FC - Leicester Fosse 2: 0
1895/1896 5. Bilog Leicester Fosse - Newton Heath FC 3: 0
1894/1895 2. Bilog Newton Heath FC - Leicester Fosse 2: 2
1894/1895 1. Pag-ikot Leicester Fosse - Newton Heath FC 2: 3


FA Cup
1975/1976 Round ng 16 Lungsod ng Leicester - Manchester United 1: 2
1962/1963 Panghuli Manchester United - Lungsod ng Leicester 3: 1 (1: 0)


League Cup
2002/2003 3. Bilog Manchester United - Lungsod ng Leicester 2: 0 (0: 0)
1996/1997 Round ng 16 Lungsod ng Leicester - Manchester United 2: 0 (1: 0)
1993/1994 3. Bilog Manchester United - Lungsod ng Leicester 5: 1 (2: 0)


FA Community Shield
2016 Panghuli Lungsod ng Leicester - Manchester United 1: 2 (0: 1)


Para sa mga laro na napagpasyahan sa mga parusa ang iskor pagkatapos ng 120 minuto ay isasama sa ranggo