UANL Tigres »Makasaysayang pulutongUANL Tigres »Makasaysayang pulutongUANL Tigres Season 2020/2021 28 Mga Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 2019/2020 29 Mga Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 2018/2019 34 Mga Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 2017/2018 32 Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 2016/2017 35 Mga Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 2015/2016 34 Mga Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 2014/2015 36 Mga Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 2013/2014 30 Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 2012/2013 32 Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 2011/2012 35 Mga Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 2010/2011 33 Mga Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 2009/2010 32 Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 2008/2009 45 Mga Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 2007/2008 35 Mga Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 2006/2007 31 Mga Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 2005/2006 37 Mga Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 2004/2005 31 Mga Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 2003/2004 29 Mga Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 2002/2003 25 Mga Manlalaro / Coach
UANL Tigres Panahon 2001/2002 25 Mga Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 2000/2001 24 Mga Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 1999/2000 22 Mga Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 1998/1999 22 Mga Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 1997/1998 21 Mga Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 1996/1997 17 Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 1995/1996 16 Mga Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 1994/1995 17 Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 1993/1994 15 Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 1992/1993 15 Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 1991/1992 16 Mga Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 1990/1991 19 Mga Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 1989/1990 14 Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 1988/1989 9 Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 1987/1988 9 Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 1986/1987 13 Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 1985/1986 7 Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 1984/1985 12 Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 1983/1984 9 Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 1982/1983 10 Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 1981/1982 10 Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 1980/1981 10 Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 1979/1980 14 Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 1978/1979 13 Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 1977/1978 12 Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 1976/1977 8 Manlalaro / Coach
UANL Tigres Panahon 1975/1976 5 Mga Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 1974/1975 5 Mga Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 1973/1974 3 Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 1970/1971 1 Mga Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 1969/1970 2 Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 1956/1957 1 Mga Manlalaro / Coach
UANL Tigres Season 1953/1954 1 Mga Manlalaro / Coach