USA »Makasaysayang pulutongPambansang Koponan ng USA »Mga pangkat ng makasaysayangGAMIT World Cup 1930 Uruguay 19 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT World Cup 1934 Italya 20 Manlalaro / Coach
GAMIT World Cup 1950 Brazil 18 Manlalaro / Coach
GAMIT World Cup 1990 Italya 23 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT World Cup 1994 USA 24 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT World Cup 1998 France 25 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT World Cup 2002 Japan / South Korea 28 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT World Cup 2006 Germany 28 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT World Cup 2010 South Africa 28 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT World Cup 2014 Brazil 27 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT WC Qualifiers CONCACAF 1934 11 Manlalaro / Coach
GAMIT WC Qualifiers CONCACAF 1949 12 Manlalaro / Coach
GAMIT WC Qualifiers CONCACAF 1953/1954 20 Manlalaro / Coach
GAMIT WC Qualifiers CONCACAF 1957 25 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT WC Qualifiers CONCACAF 1960/1961 13 Manlalaro / Coach
GAMIT WC Qualifiers CONCACAF 1965 16 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT WC Qualifiers CONCACAF 1968/1969 23 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT WC Qualifiers CONCACAF 1996/1997 35 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Mga Kwalipikadong WC CONCACAF 2000/2001 39 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT WC Qualifiers CONCACAF 2004/2005 54 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Mga Kwalipikadong WC CONCACAF 2008/2009 48 Manlalaro / Coach
GAMIT Mga Kwalipikadong WC CONCACAF 2011-2013 50 Manlalaro / Coach
GAMIT WC Qualifiers CONCACAF 2015-2017 59 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Palarong Olimpiko 1924 13 Manlalaro / Coach
GAMIT Palarong Olimpiko 1928 12 Manlalaro / Coach
GAMIT Palarong Olimpiko 1936 12 Manlalaro / Coach
GAMIT Palarong Olimpiko 1948 12 Manlalaro / Coach
GAMIT Friendlies 1916 12 Manlalaro / Coach
GAMIT Pagkakaibigan noong 1924 13 Manlalaro / Coach
GAMIT Pagkakaibigan noong 1925 19 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Pagkakaibigan noong 1926 11 Manlalaro / Coach
GAMIT Pagkakaibigan noong 1928 11 Manlalaro / Coach
GAMIT Pagkakaibigan noong 1930 11 Manlalaro / Coach
GAMIT Pagkakaibigan noong 1937 14 Manlalaro / Coach
GAMIT Pagkakaibigan 1947 12 Manlalaro / Coach
GAMIT Pagkakaibigan noong 1948 13 Manlalaro / Coach
GAMIT Pagkakaibigan 1949 12 Manlalaro / Coach
GAMIT Pagkakaibigan noong 1952 11 Manlalaro / Coach
GAMIT Pagkakaibigan 1953 12 Manlalaro / Coach
GAMIT Pagkakaibigan 1955 11 Manlalaro / Coach
GAMIT Pagkakaibigan 1959 12 Manlalaro / Coach
GAMIT Pagkakaibigan 1961 13 Manlalaro / Coach
GAMIT Pagkakaibigan 1964 11 Manlalaro / Coach
GAMIT Pagkakaibigan 1968 23 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Friendlies 1973 59 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Friendlies 1974 15 Manlalaro / Coach
GAMIT Friendlies 1975 36 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Friendlies 1976 17 Manlalaro / Coach
GAMIT Pagkakaibigan 1977 23 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Friendlies 1978 18 Manlalaro / Coach
GAMIT Friendlies 1979 30 Manlalaro / Coach
GAMIT Pagkakaibigan 1980 17 Manlalaro / Coach
GAMIT Pagkakaibigan 1982 14 Manlalaro / Coach
GAMIT Friendlies 1983 14 Manlalaro / Coach
GAMIT Pagkakaibigan 1984 38 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Friendlies 1985 27 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Pagkakaibigan noong 1986 15 Manlalaro / Coach
GAMIT Pagkakaibigan 1987 17 Manlalaro / Coach
GAMIT Pagkakaibigan noong 1988 52 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Pagkakaibigan 1989 22 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Friendlies 1990 38 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Pagkakaibigan 1991 39 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Pagkakaibigan 1992 46 Manlalaro / Coach
GAMIT Friendlies 1993 45 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Friendlies 1994 43 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Friendlies 1995 36 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Friendlies 1996 38 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Friendlies 1997 41 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Friendlies 1998 41 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Pagkakaibigan noong 1999 44 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Pagkakaibigan 2000 45 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Friendlies 2001 42 Manlalaro / Coach
GAMIT Pagkakaibigan noong 2002 47 Manlalaro / Coach
GAMIT Friendlies 2003 45 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Friendlies 2004 43 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Friendlies 2005 42 Manlalaro / Coach
GAMIT Pagkakaibigan 2006 50 Manlalaro / Coach
GAMIT Friendlies 2007 58 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Friendlies 2008 43 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Friendlies 2009 38 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Friendlies 2010 61 Manlalaro / Coach
GAMIT Friendlies 2011 56 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Friendlies 2012 51 Manlalaro / Coach
GAMIT Friendlies 2013 57 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Friendlies 2014 62 Manlalaro / Coach
GAMIT Friendlies 2015 54 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Friendlies 2016 61 Manlalaro / Coach
GAMIT Friendlies 2017 61 Manlalaro / Coach
GAMIT Friendlies 2018 74 Manlalaro / Coach
GAMIT Friendlies 2019 48 Manlalaro / Coach
GAMIT Friendlies 2020 57 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Pagkakaibigan 2021 26 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Confederations Cup 1992 Saudi Arabia 20 Manlalaro / Coach
GAMIT Confederations Cup 1999 Mexico 21 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Confederations Cup 2003 Pransya 26 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Confederations Cup 2009 South Africa 26 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT CONCACAF Confed Cup Playoff 2015 25 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Copa America 1993 Ecuador 23 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Copa America 1995 Uruguay 23 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT America's Cup 2007 Venezuela 25 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT America's Cup 2016 USA 27 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Gold Cup 1991 USA 18 Manlalaro / Coach
GAMIT Gold Cup 1993 USA / Mexico 17 Manlalaro / Coach
GAMIT Gold Cup 1996 USA 21 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Gold Cup 1998 USA 20 Manlalaro / Coach
GAMIT Gold Cup 2000 USA 19 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Gold Cup 2002 USA 23 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Gold Cup 2003 USA / Mexico 20 Manlalaro / Coach
GAMIT Gold Cup 2005 USA 26 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Gold Cup 2007 USA 26 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Gold Cup 2009 USA 33 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Gold Cup 2011 USA 29 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Gold Cup 2013 USA 33 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Gold Cup 2015 USA 30 Manlalaro / Coach
GAMIT Gold Cup 2017 USA 34 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Gold Cup 2019 24 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT CONCACAF Nations League A 2019/2020 32 Manlalaro / Coach
GAMIT CONCACAF Championship 1985 20 Manlalaro / Coach
GAMIT CONCACAF Championship 1989 25 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Kwalipikasyon sa CONCACAF Championship 1969 15 Manlalaro / Coach
GAMIT Kwalipikasyon sa CONCACAF Championship 1972 21 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Kwalipikasyon sa CONCACAF Championship 1976 19 Mga Manlalaro / Coach
GAMIT Kwalipikasyon sa CONCACAF Championship 1980 18 Manlalaro / Coach
GAMIT Kwalipikasyon sa CONCACAF Championship 1984 17 Manlalaro / Coach
GAMIT Kwalipikasyon sa CONCACAF Championship 1988 16 Mga Manlalaro / Coach